Phần mềm PIPENET

Phần mềm phân tích dòng chảy lưu chất

PIPENET là phần mềm phân tích lưu lượng chất lỏng của mạng lưới đường ống và ống dẫn. Ba modun đảm bảo rằng, bất kể mạng lưới đường ống phức tạp như thế nào, mô phỏng dòng chảy của đường ống trong PIPENET sẽ được tính toán nhanh chóng và chính xác.

PIPENET thiết kế đường ống
Phần mềm PIPENET thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
PIPENET tính tổn thất áp suất

COMMENTS

Contact Me on Zalo