Phần mềm PIPENET

Phần mềm phân tích dòng chảy lưu chất

PIPENET là phần mềm phân tích lưu lượng chất lỏng của mạng lưới đường ống và ống dẫn. Ba modun đảm bảo rằng, bất kể mạng lưới đường ống phức tạp như thế nào, mô phỏng dòng chảy của đường ống trong PIPENET sẽ được tính toán nhanh chóng và chính xác.

PIPENET Spray/Sprinkler module hướng dẫn sử dụng
PIPENET thiết kế đường ống
PIPENET chọn máy bơm

COMMENTS

Contact Me on Zalo