Phần mềm Sigma/W

phân tích ứng suất biến dạng

Phần mềm SIGMA/W là một trong tám phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International –Canada, dùng để phân tích ứng suất biến dạng theo phần tử hữu hạn.

Phần mềm Slope/W
Phần mềm AIR/W
Phần mềm Ctran/W
Phần mềm SIGMA/W

Geo-Slope-SIGMA/W

SIGMA/W là một phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để biểu diễn các thông số về ứng suất và biến dạng của kết cấu đất. Công thức của nó được sử dụng để phân tích các bài toán kể cả những bài toán từ đơn giản đến nhũng bài toán có tính phức tạp cao.

Do cấu tạo công thức tổng quát SIGMA/W có thể phân tích được các bài toán biến dạng phẳng, đối xứng trục theo lý thuyết chuyển vị, biến dạng nhỏ về nền móng, khối đắp, hố móng, tunen, tính toán áp lực lỗ rỗng tăng thêm khi chất tải và quá trình tiêu tan của nó. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến.

Ghép đôi với SEEP/W để giải bài toán cố kết thấm, với SLOPE/W để đánh giá ổn định tổng thể và cục bộ của mái dốc theo ứng suất phân tố, với CTRAN/W để phân tích ô nhiễm nước dưới đất.

Khi ghép đôi với SEEP/W hoặc SLOPE/W (hai phần mềm khác của GEO-SLOPE Office) mỗi cặp đôi này hoặc có thể phân tích các bài toán cố kết thấm hoàn toàn ghép đôi, do đó có thể mô hình hoá sự tiêu tan áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian trong quá trình đắp đất hoặc có thể phân tích ổn định của mái đất trong qúa trình thi công, do đó có thể áp dụng nó vào việc tính toán – thiết kế các công trình xây dựng, Địa kỹ thuật và khai thác mỏ có liên quan.

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, được phát triển hơn 40 năm qua (kể từ năm 1977), của hãng GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thực tế.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, SIGMA/W, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

Download phần mềm SIGMA/W

GeoSlope Việt Nam https://geoslopevietnam.com
Báo giá phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Báo giá phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoStudio tại Việt Nam

Older Post

COMMENTS

Contact Me on Zalo