Convert SAP2000 to ETABS

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, ETABS, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Phần mềm SAP2000 Ultimate
So sánh SAP2000 ETABS
Phần mềm SAP2000 Basic

Tổng quan
Công cụ ConnectSAP2000v18andETABS2015 được dùng để chuyển đổi mô hình trong ETABS 2015 sang SAP2000 v18 và ngược lại. Để sử dụng công cụ này, người dùng phải cài đặt cả hai phần mềm ETABS 2015 và SAP2000 v18 trên máy tính. Hãng CSI khuyến khích người dùng luôn sử dụng phiên bản mới nhất các phần mềm do hãng phát hành, tuy nhiên công cụ chuyển đổi này hoạt động trên tất cả các phiên bản ETABS 2015 và SAP2000 v18, cả 32 bit và 64 bit đều được hỗ trợ.
Overview
The ConnectSAP2000v18andETABS2015 tool can be used to convert ETABS 2015 models into SAP2000 v18 models, and vice versa. In order to use this tool, the user must have both ETABS 2015 and SAP2000 v18 installed on the same system. Using the latest versions of all CSI products is recommended, but the tool will work with any versions of ETABS 2015 and SAP2000 v18. Both 32-bit and 64-bit versions are supported.

convert-sap2000-to-etabs-or-etabs-to-sap2000

Convert SAP2000 to ETABS

Usage
1. Run ConnectSAP2000v18andETABS2015.exe
2. Select an option, either “SAP2000 to ETABS”, or “ETABS to SAP2000”.
3. Follow the instructions in the title of each of the subsequent “Open File” dialog boxes.
4. First, you will select the program executable from which you are converting (either SAP2000.exe or ETABS.exe usually located in …/Program Files/Computers and Structures/[PROGRAM NAME]).
5. Next, select the model file to be converted.
6. Finally, select the program to which you are converting.
The ConnectSAP2000v18andETABS2015 tool will launch the first program, open the model, then launch the second program and transfer model data.
It will save the new model with the same name as the original.

Phần mềm SAP2000 là một trong những phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu thông minh và đa năng nhất trên thị trường hiện nay. Phần mềm rất dễ sử dụng với giao diện đồ hoạ đơn giản, tiện ích và là một công cụ mạnh, có đủ khả năng để phân tích các bài toán tĩnh, động kết cấu công trình từ đơn giản đến phức tạp.

Phần mềm ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. Đây là hệ chương trình phân tích và thiết kế kết cấu chuyên dụng trên máy tính cho các công trình dân dụng ETABS được phát triển bởi CSI (Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA)

Download Convert SAP2000 to ETABS (or ETABS to SAP2000)

Download Convert SAP2000 to ETABS (or ETABS to SAP2000)

COMMENTS

Contact Me on Zalo