Category: Phần mềm SAP2000

Design of Full building

Design of Full building

The design of tall buildings essentially involves a conceptual design, approximate analysis, preliminary design and optimization, to safely carry grav ...
Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụ ...
Design and Analysis of Water Tank with SAP2000

Design and Analysis of Water Tank with SAP2000

SAP (Structural Analysic Program) là họ chương trình phân tích kết cấu do Giáo sư Edward L. Wilson nghiên cứu và phát triễn tại Đại học California, Be ...
Convert SAP2000 to ETABS

Convert SAP2000 to ETABS

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, ETABS, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58 ...
So sánh SAP2000 ETABS

So sánh SAP2000 ETABS

SAP2000 là phần mềm chuyên dụng để tính toán và thiết kế kết cấu. Khác với SAP2000, ETABS là một phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu nhà nhiều tần ...
Phần mềm SAP2000 Ultimate

Phần mềm SAP2000 Ultimate

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
Phần mềm SAP2000 Advanced

Phần mềm SAP2000 Advanced

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
Phần mềm SAP2000 Plus

Phần mềm SAP2000 Plus

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
Phần mềm SAP2000 Basic

Phần mềm SAP2000 Basic

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
9 / 9 POSTS
Contact Me on Zalo