Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm dành cho thống kế, nhưng có nhiều yêu cầu trong bài toán mà các phần mềm phổ thông không thực hiện được. Ngoài ra, các nhập số liệu và giao diện người dùng gây khó khăn trong bước nhập số liệu đầu vào và đánh giá kết quả đầu ra.

Minitab 18
Minitab phân tích thống kê
Minitab 17
minitab-bieudo

Minitab

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường. Bài giảng Sử dụng Minitab trong thống kê môi trường giới thiệu tới bạn phần mềm thống kê Minitab, hướng dẫn download và cài đặt Minitab, tìm xác suất thống kê bằng Minitab, phương pháp tính trung bình bằng Minitab. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Hiện nay có nhiều phần mềm (software) thống kê, với chi phí cao, giá thành chưa phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phô biến hiện nay, công cụ thường được sử dụng trong công tác thống kế là Microsoft Excel. Một vài trường hợp đặc thù, người làm công tác thông kê phải phân tích và xử lý số liệu thống kế thủ công, công việc tiến hành chậm và nhiều lúc dẫn tới không kiểm soát được số liệu, trình bày số liệu không khoa học và hợp lý. Hình anh biểu đồ không sinh động và trực quan.

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST. Phần mềm Minitab phân tích và trình bày dữ liệu rất hiệu quả. Với chương trình phần mềm này người dùng có thể giải những bài toán từ đơn giản nhất chỉ yêu cầu các tham số thống kê, tới các bài toán phức tạp hơn như việc xác định ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến các tính trạng bằng các phương pháp phân tích hồi qui, phưong sai. Người dùng cũng có thể xây dựng cho mình các thí nghiệm hữu hiệu. Phần mềm Minitab cũng cung cấp đa dạng cách vẽ đồ thị mang tính phân tích khoa học

Tải về tài liệu Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

http://cenres.ctu.edu.vn/Doc/semina/2013/10/SEMINAR12013.pdf

COMMENTS

Contact Me on Zalo