Phần mềm Perform 3D

Phần mềm PERFORM 3D là công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kháng chấn, động đất.

Phần mềm PERFORM 3D là công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kháng chấn, động đất. Hỗ trợ các cấu trúc phức tạp, bao gồm cả kết cấu tường chịu các lực cắt rắc rối, có thể được phân tích phi tuyến sử dụng sự đa dạng của những trạng thái giới hạn trên nền chịu tác động của nhiều loại biến dạng.

PERFORM-3D có khả năng phân tích không đàn hồi, nhưng phần mềm không hướng đến phân tích phi tuyến. Trường hợp người thiết kế chưa biết kết cấu sẽ vận hành như thế nào trong miền không đàn hồi khi xẩy ra động đất, PERFORM-3D có khả năng tìm ra những điểm yếu và đưa ra giải pháp khắc phục.

Perform 3D

Perform 3D

Mô hình dữ liệu có thể được nhập khẩu trực tiếp từ ETABS và SAP2000. Một yếu tố nhiều loại hình được hỗ trợ, bao gồm cả dầm,cột, thanh giằng, tường chắn, tám sàn, bộ giảm chấn dampers, và isolators.
Sự phân tích Phi tuyến (tĩnh học và/ hoặc động học) có thể được chạy trên cùng mô hình. Những loại tải trọng có thể được áp dụng trong bất kỳ chuỗi nào, như một tải trọng động đất theo sau bởi một chấn động (pushover).
PERFORM 3D cung cấp hiệu suất mạnh mẽ dựa trên khả năng thiết kế, và có thể tính toán nhu cầu, khả năng (sử dụng) theo tỷ lệ cho tất cả các thành phần giới hạn và tất cả trạng thái giới hạn. Đánh giá hiệu quả dựa trên ATC-40, FEMA-356 hoặc ATC-440 hoàn toàn tự động.

Tính năng mô hình hóa

Nhập mô hình nền từ ETABS và SAP2000
Giao diện đồ họa dễ dàng sử dụng
Khối hình dầm, cột và thành phần tường Brace
Hollow and Flanged Parametric Shapes
Shear liên kết và Panel Zones
Sự dịch chuyển phức tạp của Tường và Sàn móng
Bộ giảm chấn (Dampers) và các chấn động (Isolators)
Plastic Hinges with PMM Interaction
Hiệu ứng P-Delta

Tính năng phân tích phi tuyến

3D Nonlinear Static Pushover
3D Nonlinear Time-History Earthquake
Sequential Loading, e.g., Cyclic Pushover
Automated Analysis Strategies
Trilinear Force-Deformation Relationship
Optional Brittle Strength Loss and Stiffness Degradation
Combine Results for Multiple Earthquakes
Vary Member Strengths without Changing the Model
Efficient Solver for Large Structures

Tính năng hiển thị

DISPLAY Demand/Capacity (Usage) Plots
Pushover Diagrams
Time-History Records of Displacements, Drifts and Forces
Moment and Shear Diagrams
Force Displays for Member Groups
Animated Deflected Shapes
Animated Mode Shapes
Hysteresis Loop Plots
Mean Demand/Capacity Plots
Energy Balance Displays

COMMENTS

Contact Me on Zalo