FB-PIER tính toán móng cọc

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB-PIER trong tính toán móng cọc.

Phần mềm FB-Pier
Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6
Giới thiệu về phần mềm FB-PIER

FB-MultiPier

FB-MultiPier


Việc phân tích tính toán nội lực kết cấu công trình nói chung và kết cấu trụ, móng bệ cọc nói riêng là hai vấn đề có tính chất quyết định để đảm bảo chất lượng cho công trình. Phân tích tính toán kết cấu quyết định đến tới an toàn trong khai thác sử dụng và tính kinh tế của công trình .Kết quả đạt được của phân tích là các giá trị nội lực và chuyển vị của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng, tổ hợp tải trọng là số liệu đầu vào cho bài toán thiết kế kết cấu. Nội dung phân tích kết cấu trụ, móng bệ cọc bao gồm việc mô hình hóa kết cấu và tiến hành phân tích như:

+ Phân tích tĩnh.
+ Phân tích động.
+ Phân tích phi tuyến.
+ Phân tích P – delta.

Đây là quá trình phân tích, tính toán hết sức phức tạp và tốn rất nhiều thời gian, đã có những giả thiết đưa ra nhằm giảm bớt tính phức tạp của bài toán nhưng việc này dẫn đến sai số lớn, không phản ánh hết sự làm việc thực tế của kết cấu. Do đó khi thiết kế người ta thường thiết kế với hệ số an toàn lớn dẫn tới lãng phí.

Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính, mà đặc biệt là việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm chuyên dụng thì công việc mô hình hóa và phân tích kết cấu trở nên nhanh chóng và tương đối chính xác.

Hiện có một số phần mềm phân tích tính toán kết cấu trụ, móng bệ cọc nổi tiếng như FB-Pier, Piling, Pracol, phần mềm FB-Pier có đặc điểm nổi bậc hơn các chương trình khác như: Khả năng mô hình hóa kết cấu, giao diện và tốc độ tính toán, nhập và xuất dữ liệu, khả năng phân tích. Phần mềm FB-PIER được nghiên cứu bởi Viện nghiên cứu phần mềm thiết kế cầu (Bridge Software Institute) – Trường Đại Học Florida của Mỹ, đây là một chương trình tính toán kết cấu móng và hệ cọc rất mạnh mẽ mà được hiệp hội cầu đường Mỹ sử dụng và bảo trợ.

Tải về tài liệu Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB-PIER trong tính toán móng cọc.

Click to download tài liệu Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB-PIER trong tính toán móng cọc.

COMMENTS

Contact Me on Zalo