CSiCOL

Thiết kế cột bê tông

CSiCOL là phần mềm tính toán và kiểm tra thép cột, vách, lõi cứng nhà cao tầng.

Phần mềm Etabs Plus
Phần mềm CSiBridge Plus
Phần mềm Etabs Nonlinear
Phần mềm CSiCOL

Phần mềm CSiCOL

CSiCOL là một gói phần mềm được sử dụng cho việc phân tích và thiết kế các cột. Việc thiết kế của bất kỳ cột bê tông, bê tông tăng cường, hoặc hỗn hợp bê tông có thể được thực hiện bởi chương trình. Phần mềm CSiCOL cung cấp công cụ Thiết kế nhanh và hướng dẫn người sử dụng từng bước, thông qua toàn bộ quá trình thiết kế của cột. Điều này làm cho việc thiết kế đơn giản, theo quy trình, tổ chức và hiệu quả. Các thiết kế có thể được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn ACI-318-11, ACI-318-08, ACI 318-05, ACI 318-02, ACI 318-99, BS8110, CSA A-23.3-04, CSA A23.3-94, Eurocode 2-2004 và IS 456-2000

CSICOL là phần mềm có đủ khả năng để xử lý một số lượng không giới hạn tải cho các kết hợp cả hai điều kiện gây ảnh hưởng và điều kiện không gây ảnh hưởng. Việc thiết kế có thể được chỉ định trực tiếp hoặc có thể được tính theo chương trình bằng cách sử dụng phương pháp mômen phóng đại. Sự gây ảnh hưởng và không không gây ảnh hưởng điều kiện kiểm tra cũng có thể thực hiện bởi chương trình như được xác định bằng việc lựa chọn mã thiết kế. Hơn nữa, phần mềm CSICOL có khả năng xác định hiệu quả hệ số độ dài dựa trên khung và kết thúc các điều kiện của cột.

Các tính năng nổi bật của phần mềm CSiCOL
https://www.csiamerica.com/products/csicol/features

Download CSiCOL v9.0.1

Click to Download CSiCOL v9.0.1
password: banquyensoftware.com

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm, CSiCOL, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Older Post

COMMENTS

Contact Me on Zalo