Tag: geoslope-dvd

Phần mềm VADOSE/W

Phần mềm VADOSE/W

VADOSE/W là phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định tình trạng cân bằng độ ẩm và nhiệt trên bề mặt trái đất, do đó ta có thể sử dụng ...
Phần mềm Temp/W

Phần mềm Temp/W

TEMP/W là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô hình hóa sự thay đổi nhiệt độ trong đất do môi trường thay đổi hoặc do sự thay đổi của cá ...
Phần mềm AIR/W

Phần mềm AIR/W

AIR/W là mô hình có thể chạy bên cạnh chương trình phần mềm Seep/W, phần mềm giải quyết các vấn đề áp suất không khí và dòng chảy trong điều kiển áp s ...
Phần mềm Ctran/W

Phần mềm Ctran/W

CTRAN/W: là một phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để mô hình sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm qua lỗ rỗng các vật liệu như đất và đá. ...
Phần mềm Quake/W

Phần mềm Quake/W

QUAKE/W là một phần tử hữu hạn địa kỹ thuật được sử dụng trong việc phân tích động lực của cấu trúc địa chất, chiụ sự rung địa chấn và tải trọng đột n ...
Phần mềm Sigma/W

Phần mềm Sigma/W

SIGMA/W là một trong sáu phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International –Canada, dùng để phân tích ứng suất biến dạng th ...
Phần mềm Seep/W

Phần mềm Seep/W

SEEP/W là một trong sáu phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO STUDIO Office của GEO-SLOPE International Canada, dùng để phân tích thấm theo phần tử hữu h ...
Phần mềm Slope/W

Phần mềm Slope/W

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc tro ...
8 / 8 POSTS