PLAXIS 3D 2016

PLAXIS 3D 2016 has been released, discover what's new!

Ngày 30 tháng 9 năm 2016, hãng Plaxis Hà Lan đã chính thức phát hành phiên bản PLAXIS 3D 2016.

Phần mềm Plaxis 3D
Ổn định mái ta luy đường cao tốc
Phần mềm Plaxis 2D

Hãng Plaxis đã thông báo phát hành chính thức phần PLAXIS 3D năm 2016, mời các bạn xem các tính năng mới được giới thiệu dưới đây. Phiên bản mới nhất này có các tính năng nâng cao thân thiện với người dùng và giảm thời gian mô hình hóa cho các công trình đường hầm và cơ học đá, cũng như một số cải tiến mô hình nói chung.

Easy definition of rockbolts (VIP)
Nâng cấp tính năng định nghĩa neo trong đá.

Define excavation sequence in the Tunnel Designer (VIP)
Nâng cấp tính năng tình tự thi công đào trong thiết kế hầm.

Automatic generation of staged construction phases for Tunnels (VIP)
Tự động mô hình trình tự thi giai đoạn thi công cho công trình hầm.

Field Stress (VIP)

Polar Array (VIP)

Automatic centerline extraction for volume piles (VIP)

Improved Import (VIP)
Nâng cấp nhập dữ liệu đầu vào

Full 64-bit release with performance improvements
Hỗ trợ đầy đủ hiệu suất sử dụng đối với phiên bản 64Bit, tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng.

Full parametric geometry

Other new features
+ Python integration in Expert Menu: Interpreter, Editor, Command prompt and run scripts (VIP)
+ Remote scripting: display and save plot types (VIP)
+ Use the Output command line to display plots, or save plots with user defined resolution
+ Convert imported Borehole top & bottom surface to NURBS Surface (VIP)
+ All-Nodes Fixity in separate x, y and z directions (Dynamics)
+ Cuboid and (Truncated) Cone commands (VIP)
+ New Embedded beam behaviour type: Grout Body
+ New Soiltest type: Cyclic direct shear test
+ Trim and Extend functionality
+ More control over visualization of local axes
+ Select number of significant digits displayed
+ More control on timestepping for Dynamics calculations (Dynamics)
+ Reduce required project disk space by changing the saved step interval
+ PLAXIS 3D 2016 Viewer included in the release

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1
Contact Me on Zalo