Category: Phần mềm PLAXIS

1 2 10 / 18 POSTS
Essential for geotechnical professionals. 2D & 3D finite element software for geotechnical analysis of deformation and stability of soil structures. ...
Plaxis là phần mềm chuyên phân tích các ứng xử của nền đất đối với công trình. ...
Phân tích ổn định hệ tường vây trong quá trình thi công hố đào sâu bằng mô hình Plaxis 3D. ...
Plaxis là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
Ngày 30 tháng 9 năm 2016, hãng Plaxis Hà Lan đã chính thức phát hành phiên bản PLAXIS 3D 2016. ...
Ngày 30 tháng 9 năm 2016, hãng Plaxis Hà Lan đã chính thức phát hành phiên bản PLAXIS 3D 2016. ...
Plaxis 3D 2016 là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
Cuốn sách này tập trung trình bày những nét chính về sơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng, các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây ...
Phần mềm Plaxis 3D tỏ rõ thế mạnh trong tính toán ứng suất biến dạng chuyển vị lún, nội lực trong kết cấu và ổn định trượt sâu tương tác giữa công trì ...
Plaxis là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
1 2 10 / 18 POSTS