Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu EU.

STEEL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Download ebook Design of Concrete Structures
Download ebook Tall Building Structures Analysis and Design
Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Wiley, 2016
pdf, 534 pages, english
ISBN 9781118631287

Download Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Click to download Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications


Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications deals with the theory and practical applications of structural steel design in Europe and the USA. The book covers appropriate theoretical and background information, followed by a more design‐oriented coverage focusing on European and United States specifications and practices, allowing the reader to directly compare the approaches and results of both codes. Chapters follow a general plan, covering: A general section covering the relevant topics for the chapter, based on classical theory and recent research developments A detailed section covering design and detailing to Eurocode 3 specification A detailed section covering design and detailing to AISC specifications Fully worked examples are using both codes are presented. With construction companies working in increasingly international environments, engineers are more and more likely to encounter both codes. Written for design engineers and students of civil and structural engineering, this book will help both groups to become conversant with both code systems.

Thiết kế Thép Kết cấu theo tiêu chuẩn Eurocode 3 và AISC liên quan đến lý thuyết và ứng dụng thiết kế kết cấu thép ở Châu Âu và Mỹ. Cuốn sách bao gồm các thông tin lý thuyết và thông tin cơ bản phù hợp, tiếp theo là một phạm vi định hướng thiết kế nhiều hơn tập trung vào thông số kỹ thuật và thực tiễn của châu Âu và Hoa Kỳ, cho phép người đọc trực tiếp so sánh các phương pháp tiếp cận và kết quả của cả hai mã. Các chương được thực hiện theo một kế hoạch tổng quát bao gồm: Phần tổng quát bao gồm các chủ đề liên quan cho chương, dựa trên lý thuyết cổ điển và các nghiên cứu gần đây Một phần chi tiết bao gồm thiết kế và chi tiết cho đặc tả Eurocode 3 Một phần chi tiết bao gồm thiết kế và chi tiết cho các chi tiết kỹ thuật của AISC Ví dụ đang sử dụng cả hai mã được trình bày. Với các công ty xây dựng hoạt động trong môi trường quốc tế ngày càng gia tăng, các kỹ sư ngày càng gặp phải cả hai mã. Được viết cho các kỹ sư thiết kế và sinh viên về kỹ thuật dân dụng và cấu trúc, cuốn sách này sẽ giúp cả hai nhóm trở nên quen thuộc với cả hai hệ thống mã.

PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.
Architecture Engineering Construction Collection IC
Bản quyền phần mềm PIPENET
PIPENET thiết kế phòng cháy
GEO SLOPE VIETNAM
Bộ phần mềm GeoStudio
Phần mềm Geo Slope
GstarCAD

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo