Tag: ebook

Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications

Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụ ...
Mastering Autodesk Revit 2018

Mastering Autodesk Revit 2018

Revit 2018 được tối ưu hóa để trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong công nghệ BIM, phục vụ các nguyên tắc thiết kế kiến trúc, kết cấu và cơ điện ...
STEEL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

STEEL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Steel-Reinforced Concrete Structures: Assessment and Repair of Corrosion ...
Download ebook Steel Design

Download ebook Steel Design

Steel Design 5th Edition by William T. Segui (Author) ...
A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018

A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018

Instant Revit!: A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018 ...
Download ebook Design of Concrete Structures

Download ebook Design of Concrete Structures

Design of Concrete Structures 14th Edition by Arthur Nilson (Author), David Darwin (Author), Charles Dolan (Author) ...
Bim Handbook A Guide to Building information Modeling

Bim Handbook A Guide to Building information Modeling

BIM is beginning to change the way buildings look, the way they function, and the ways in which they are built. ...
Download ebook Tall Building Structures Analysis and Design

Download ebook Tall Building Structures Analysis and Design

Tall Building Structures: Analysis and Design Bryan Stafford Smith, Alex Coull ISBN: 978-0-471-51237-0 552 pages July 1991 ...
8 / 8 POSTS
Contact Me on Zalo