Tag: minitab

1 213 / 13 POSTS
Minitab mô tả dữ liệu định tính và định lượng

Minitab mô tả dữ liệu định tính và định lượng

Dữ liệu mà không có khái niệm thì mơ hồ. Khái niệm không có dữ liệu thì vô nghĩa. ...
Minitab phân tích thống kê

Minitab phân tích thống kê

Dữ liệu mà không có khái niệm thì mơ hồ. Khái niệm không có dữ liệu thì vô nghĩa. ...

Minitab 17

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
1 213 / 13 POSTS