Category: Phần mềm Minitab

1 2 10 / 13 POSTS
Phần mềm Minitab bản quyền

Phần mềm Minitab bản quyền

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Min ...
Phần mềm Minitab 18

Phần mềm Minitab 18

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
Phần mềm Minitab vẽ biểu đồ Pareto

Phần mềm Minitab vẽ biểu đồ Pareto

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
What’s New in Minitab 17.3

What’s New in Minitab 17.3

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. ...
Phần mềm Minitab công cụ thống kê kiểm soát và cải tiến chất lượng

Phần mềm Minitab công cụ thống kê kiểm soát và cải tiến chất lượng

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
Phần mềm Minitab 17 phân tích dữ liệu

Phần mềm Minitab 17 phân tích dữ liệu

Minitab là mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. ...
Minitab phần mềm cho Six Sigma

Minitab phần mềm cho Six Sigma

Minitab là một phần mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để phục vụ gi ...
Minitab trong thống kê môi trường

Minitab trong thống kê môi trường

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Min ...
Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm dành cho thống kế, nhưng có nhiều yêu cầu trong bài toán mà các phần mềm phổ thông không thực hiện đượ ...
Phần mềm Minitab so sánh với Excel

Phần mềm Minitab so sánh với Excel

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
1 2 10 / 13 POSTS
Contact Me on Zalo