Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

PIPENET Spray/Sprinkler Module được tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế, dùng cho thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong ngành dầu khí, nhà máy công nghiệp – hệ thống hồng thủy deluge, hệ thống vòng chữa cháy ringmain, hệ thống phun sprinkler, hệ thống phun bọt khí foam.

PIPENET 1.9.1
PIPENET Spray/Sprinkler module hướng dẫn sử dụng
Giới thiệu phần mềm PIPENET

PIPENET Spray/Sprinkler Module được tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế, dùng cho thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong ngành dầu khí, nhà máy công nghiệp – hệ thống hồng thủy deluge, hệ thống vòng chữa cháy ringmain, hệ thống phun sprinkler, hệ thống phun bọt khí foam.

Nhiệm vụ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy:

– Hệ thống báo cháy báo nhiệt địa chỉ, báo cháy theo Zone.

– Trụ tiếp nước cho xe chữa cháy.

– Họng vách tường.

– Hệ thống chữa cháy sprinkler.

– Hệ thống chữa cháy phòng điện, phòng server.

Ngoài ra lĩnh vực Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động khác là:

– Thiết kế hệ thống điện.

– Hệ thống truyền thông giám sát.

– Hệ thống điều hòa thông gió.

– Hệ thống cấp thoát nước.

PIPENET Spray/Sprinkler Module
được tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế, dùng cho thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong ngành dầu khí, nhà máy công nghiệp – hệ thống hồng thủy deluge, hệ thống vòng chữa cháy ringmain, hệ thống phun sprinkler, hệ thống phun bọt khí foam.

PIPENET là sản phẩm phần mềm của công ty SUNRISE (Anh Quốc); là giải pháp tối ưu trong việc thiết kế theo các tiêu chuẩn an toàn.

PIPENET có ba modun hoạt động độc lập với nhau. Module Spray/sprinkler sử dụng trong các bài toán kỹ thuật sau:
Hệ thống hồng thủy – Deluge system
Hệ thống chữa cháy – Firewater ringmain system
Hệ thống phun sprinkler – Sprinkler system
Hệ thống dung dịch bọt – Foam solution system
Hệ thống phun bọt cô đặc – Foam concentrate system
Hệ thống phun sương – Spray mist system

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, Pipenet, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Báo giá phần mềm PIPENET Spray/Sprinkler
Hướng dẫn sử dụng phần mềm PIPENET Spray/Sprinkler
Download phần mềm PIPENET Spray/Sprinkler

COMMENTS

Contact Me on Zalo