BetterWMF 2019

BetterWMF đã được thiết kế để giúp bạn chèn các bản vẽ AutoCAD vào các ứng dụng khác, ví dụ như vào các tài liệu MS-Word. Sau khi tải BetterWMF, bạn s

Top 5 PDF to DWG Converter
Designing Analysis Documenting of RCC Bridge Robot Structural Analysis Professional 2020
Top 5 Web Tools to Convert PDF to DWG online

BetterWMF đã được thiết kế để giúp bạn chèn các bản vẽ AutoCAD vào các ứng dụng khác, ví dụ như vào các tài liệu MS-Word.
Sau khi tải BetterWMF, bạn sử dụng các lệnh thông thường để mở bản vẽ trong AutoCAD và Sao chép và Dán ảnh. BetterWMF sẽ tự động cải thiện ảnh đã dán mà không cần tương tác với người dùng. Ngoại trừ kết quả bạn sẽ không nhận thấy nó ở đó.

BetterWMF

BetterWMF

BetterWMF có thể cải thiện hình ảnh của bạn theo nhiều cách. Nó có thể:

  • Cắt kích thước của hình ảnh thành phạm vi của các thực thể được chọn
  • Xóa màu nền (đen) và làm cho hình ảnh trong suốt trở lại
  • Chỉ định chiều rộng khác không cho tất cả các dòng hoặc chiều rộng riêng dựa trên màu sắc
  • Đặt trước kích thước chính xác của hình ảnh vì nó sẽ xuất hiện trong ví dụ MS-Word.
  • Hợp nhất không gian giấy tờ VÀ tất cả các khung nhìn vào một hình ảnh (không có sẵn cho AutoCAD LT)
  • Kích thước hình ảnh tương ứng với tỷ lệ bản vẽ của bạn
  • Tái chỉ định 256 màu AutoCAD cho thang độ xám hoặc bất kỳ Windows TrueColors nào

Mặc dù BetterWMF hoạt động hoàn hảo cho tất cả các phiên bản hiện tại của các sản phẩm Autodesk, nhưng nó phụ thuộc vào các tính năng không có giấy tờ của các sản phẩm Autodesk. Do đó, không có sự đảm bảo nào có thể được đưa ra về sự phù hợp của nó đối với các phiên bản AutoCAD trong tương lai!
Autodesk Inventor không dựa trên công cụ AutoCAD chung. Do đó BetterWMF không thể được sử dụng cho Inventor.

Download
For AutoCAD 2017, 2018 and 2019 and all AutoCAD LT versions
Note: 64 bit only

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo