/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Category: CAD

Computer-aided design is the use of computer systems to aid in the creation, modification, analysis, or optimization of a design.

BetterWMF đã được thiết kế để giúp bạn chèn các bản vẽ AutoCAD vào các ứng dụng khác, ví dụ như vào các tài liệu MS-Word. Sau khi tải BetterWMF, bạn ...
Có rất nhiều ứng dụng PDF ngày nay được sử dụng để chuyển đổi định dạng PDF sang DWGformat. Các bộ chuyển đổi nổi bật có sẵn để tải xuống trên interne ...
Ngoài các trình chuyển đổi PDF có thể tải xuống, một số trang web có các ứng dụng chuyển đổi riêng không cần tải xuống. Một số trình chuyển đổi web PD ...
Key Autodesk 3ds Max 2019 128K1 Autodesk 3ds Max 2019 with Softimage 978K1 Autodesk Advance Steel 2019 959K1 Autodesk Alias AutoStudio 2019 966K ...
AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu ...
5 / 5 POSTS