Corbel Design & Drawing in Prota Details 2019

ProtaStructure is an innovative structural BIM solution for structural engineers to model, analyze and design buildings quickly and accurately.

Midas NFX 2019 R3 Minor Release
Designing Analysis Documenting of RCC Bridge Robot Structural Analysis Professional 2020
Revit Tips Tricks and Troubleshooting

Prota, phần mềm cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các kỹ sư kết cấu từ năm 1985.

Với các giải pháp phần mềm mang tính cách mạng bao gồm ProtaStr struct, ProtaDetails, ProtaSteel và ProtaBIM, hàng ngàn kỹ sư, kỹ thuật viên CAD và nhà cải tiến dự án trên khắp thế giới chọn phần mềm Prota cho thiết kế tòa nhà bằng thép và bê tông, chi tiết và hợp tác BIM.

Ưu thế của Prota
Khách hàng là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi liên tục đổi mới và nhằm mục đích vượt quá mong đợi. Từ nhóm nghiên cứu và phát triển chuyên dụng đến các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi liên tục đầu tư vào việc cung cấp công nghệ hàng đầu để cung cấp các giải pháp thiết kế thực tế và trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

Để đi đầu trong công nghệ phần mềm kỹ thuật kết cấu, nhóm nghiên cứu và phát triển Prota đã xuất bản hơn 100 bài báo kỹ thuật trong các ấn phẩm kỹ thuật hàng đầu khác nhau trên toàn cầu trong 15 năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế địa chấn và công nghệ tăng cường liên quan.

Mối quan hệ doanh nghiệp
Một trong những nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi là hợp tác và chia sẻ kiến ​​thức. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cộng sự nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu và với những người chơi BIM lớn trên thế giới như Autodesk® để cung cấp các giải pháp hàng đầu cho thiết kế tích hợp và tích hợp và phối hợp BIM dự án.

At Prota we’ve been delivering innovative solutions to structural engineers and drafting professionals since 1985.

With revolutionary software solutions including the new ProtaStructure, ProtaDetails, ProtaSteel, and ProtaBIM thousands of engineers, CAD technicians and project innovators across the world choose Prota software for their steel and concrete building design, detailing and structural BIM collaboration.

Prota Distinction
Clients are our priority. We constantly innovate and aim to exceed expectations. From our dedicated research and development team to our leading technical support services we continually invest in delivering leading technology to provide practical design solutions and great user experiences.

To be at the forefront of structural engineering software technology, Prota research and development team has published more than 100 technical papers in various leading engineering publications globally over the past 15 years, especially in the fields of seismic design and associated strengthening technologies.

Industry Relationships
One of our core principles is collaboration and sharing knowledge. We have cultivated close relationships with leading technical research associates and with world’s major BIM players such as Autodesk® to offer leading solutions for integrated design and project BIM integration and coordination.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo