Tag: csi

Phần mềm thiết kế tính toán kết cấu

Phần mềm thiết kế tính toán kết cấu

Bộ sản phẩm chính của CSI bao gồm 5 phần mềm: SAP2000, CSiBridge, ETABS, SAFE, and PERFORM-3D. Ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ gồm: CSiCOL và CSiXR ...
Phần mềm CSiBridge Plus

Phần mềm CSiBridge Plus

CSiBridge là phần mềm thiết kế cầu linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Sử dụng phần mềm CSiBridge ta có thể dễ dàng định nghĩa hình d ...
CSiCOL

CSiCOL

CSiCOL là phần mềm tính toán và kiểm tra thép cột, vách, lõi cứng nhà cao tầng. ...
Phần mềm Etabs Ultimate

Phần mềm Etabs Ultimate

ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. ...
Phần mềm Etabs Nonlinear

Phần mềm Etabs Nonlinear

ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. ...
Phần mềm Etabs Plus

Phần mềm Etabs Plus

ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. ...
Phần mềm SAP2000 Ultimate

Phần mềm SAP2000 Ultimate

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
Phần mềm SAP2000 Advanced

Phần mềm SAP2000 Advanced

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
Phần mềm SAP2000 Plus

Phần mềm SAP2000 Plus

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
Phần mềm SAP2000 Basic

Phần mềm SAP2000 Basic

Phần mềm SAP2000 được chia theo tính năng làm 4 phiên bản bao gồm Basic, Plus, Advanced, và Ultimate. ...
10 / 10 POSTS