excel statistics essential training 1

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel.

Bản Microsoft Windows nào chuẩn nhất
Microsoft Project Tips Weekly
Office 2019
Excel Statistics Essential Training

Excel Statistics Essential Training: 1

Dữ liệu không có giá trị cho đến khi bạn sử dụng nó tốt. Thống kê biến dữ liệu thành thông tin có ý nghĩa, cho phép các tổ chức đưa ra quyết định và dự đoán tốt hơn. Đó là lý do tại sao thống kê việc thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu của Google là một kỹ năng quý giá cho bất cứ ai trong kinh doanh hoặc học viện. Trong khóa học này, Joseph Schmuller dạy các nguyên tắc cơ bản về thống kê mô tả và suy luận và chỉ cho bạn cách áp dụng chúng trong Microsoft Excel, một ứng dụng rẻ tiền và dễ tiếp cận, cung cấp một loạt các công cụ thống kê mạnh mẽ. Sử dụng các hàm và biểu đồ tích hợp, cùng với tiện ích Phân tích Toolpak, Joe giải thích cách tổ chức và trình bày dữ liệu, hiểu phân phối lấy mẫu, kiểm tra giả thuyết và đưa ra kết luận. Ông bao gồm các xác suất, trung bình, tính biến thiên, phân phối, ước tính, phương sai, kiểm tra hồi quy, v.v. Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể hiểu đầy đủ và áp dụng các khái niệm thống kê cơ bản cho nhiều loại dữ liệu.

Các chủ đề bao gồm:
Sử dụng các chức năng và đồ họa Excel
Kiểu dữ liệu và biến
Tính xác suất
Trung bình, trung bình và chế độ
Tính toán biến thiên
Tổ chức và vẽ đồ thị
Hình dung các bản phân phối bình thường
Phân phối lấy mẫu
Lập dự toán
Các giả thuyết kiểm tra: trung bình, kiểm tra z và t, và nhiều hơn nữa
Phân tích phương sai
Thực hiện kiểm tra đo lặp lại
Kiểm tra hồi quy
Thử nghiệm giả thuyết với mối tương quan

Download


Data isn’t valuable until you put it to good use. Statistics transforms data into meaningful information, enabling organizations to make better decisions and predictions. That’s why statistics—collecting, analyzing, and presenting data—is a valuable skill for anyone in business or academia. In this course, Joseph Schmuller teaches the fundamentals of descriptive and inferential statistics and shows you how to apply them in Microsoft Excel—an inexpensive and accessible application that offers an array of powerful statistical tools. Using the built-in functions, and charts, along with the Analysis Toolpak add-on, Joe explains how to organize and present data, understand sampling distributions, test hypotheses, and draw conclusions. He covers probabilities, averages, variability, distribution, estimation, variance, regression testing, and more. By the end of the course, you should be able to fully understand and apply basic statistical concepts to a wide variety of data.

Topics include:
Using Excel functions and graphics
Data types and variables
Calculating probability
Mean, median, and mode
Calculating variability
Organizing and graphing distributions
Visualizing normal distributions
Sampling distributions
Making estimations
Testing hypotheses: mean, z- and t-testing, and more
Analyzing variance
Performing repeated measure testing
Regression testing
Hypotheses testing with correlation

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo