Phần mềm AIR/W

phân tích luồng khí lưu thông

Phần mềm AIR/W là mô hình có thể chạy bên cạnh chương trình phần mềm Seep/W, phần mềm giải quyết các vấn đề áp suất không khí và dòng chảy trong điều kiển áp suất biên hay trong điều kiện thay đổi áp lực nước.

Phần mềm Quake/W
Phần mềm Temp/W
Phần mềm Sigma/W
Phần mềm AIR/W

Phần mềm AIR/W

AIR/W là mô hình có thể chạy bên cạnh chương trình Seep/W, phần mềm giải quyết các vấn đề áp suất không khí và dòng chảy trong điều kiển áp suất biên hay trong điều kiện thay đổi áp lực nước, nếu kết hợp với Temp/W, Air/W cũng giải quyết các vấn đề về nhiệt làm cho mật độ phụ thuộc vào sự dịch chuyển của không khí và sự thay đổi áp lực.

AIR / W là phần mềm phần tử hữu hạn chạy trên nền CAD để phân tích các vấn đề tương tác nước ngầm trong vật liệu xốp như đất và đá. Công thức đầy đủ của nó cho phép bạn xem xét các phân tích từ các vấn đề về trạng thái ổn định đơn giản, bão hòa đến các vấn đề phụ thuộc thời gian phức tạp, bão hòa / không bão hòa. AIR / W có thể được áp dụng cho việc phân tích và thiết kế các dự án kỹ thuật địa chất, dân dụng, thuỷ văn và khai thác mỏ.

AIR / W có thể được áp dụng cho cả hai vùng bão hòa và không bão hòa, một tính năng mở rộng rất nhiều phạm vi của các vấn đề có thể được phân tích. Ngoài các giả thiết lưu lượng nước ổn định truyền thống, trong đó hàm lượng khí được cố định, công thức AIR / W bão hoà / không bão hòa có thể phân tích lưu lượng không khí và thấm như một hàm thời gian và xem xét các quá trình như thay đổi không khí và nước nội dung. Khi được liên kết với TEMP / W, nó có thể giải thích cho luồng không khí và nước trong đất bị đóng băng và tan băng, nơi mật độ không khí thay đổi do nhiệt độ thay đổi.

Phần mềm AIR/W tính toán dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn cho mô hình chuyển động không khí trong chất thải mỏ và các vật liệu xốp khác. AIR/W có thể được sử dụng để mô hình hóa một loạt các kịch bản, từ các vấn đề chuyển không khí đơn pha đơn giản đến các hệ thống không khí phức tạp kết hợp. Sức mạnh thực sự của phần mềm AIR/W được kích hoạt khi nó được kết hợp với phần mềm TEMP/W để mô hình luồng nhiệt đối lưu cưỡng bức và lưu lượng không khí phụ thuộc vào mật độ. Loại phân tích này rất quan trọng đối với việc nghiên cứu đóng cửa mỏ, thoát nước axit đá hoặc chuyển khí.

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, được phát triển hơn 40 năm qua (kể từ năm 1977), của hãng GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thực tế.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, AIR/W, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

Download phần mềm Slope/W

GeoSlope Việt Nam https://geoslopevietnam.com
Báo giá phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Báo giá phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoStudio tại Việt Nam

COMMENTS

Contact Me on Zalo