Phần mềm Seep/W

phân tích thấm

Phần mềm SEEP/W là một trong tám phần mềm địa kỹ thuật trong bộ GEO STUDIO Office của GEO-SLOPE International Canada, dùng để phân tích thấm theo phần tử hữu hạn.

Phần mềm Temp/W
Phần mềm AIR/W
Phần mềm VADOSE/W
Phần mềm SEEP/W

Phần mềm SEEP/W

Seep/W là một trong những module trong bộ phần mềm GeoStudio (GeoSlope), chương trình cho phép phân tích các bài toán thấm ổn định, thấm không ổn định, thấm không áp, thấm do mưa theo phương pháp phần tử hữu hạn. Có thể sử dụng module Seep/W để phân tích dòng thấm qua các công trình thủy lợi như đập đất, đê, dòng thấm dưới đáy cống.

Ưu điểm Moudule SEEP/W Phần mềm GEOSLOPE
– Giao diện thân thiện với người dùng, tốc độ nhanh, khả năng thực thi lớn.
– Khả năng phân tích và giải bài toán đa dạng: dòng thấm có áp, không áp; ngấm do mưa; áp lực lỗ rỗng dư; thấm ổn định, không ổn định.
– Kết hợp với các module khác trong bộ phần mềm GEO-SLOPE để phân tích và giải các bài toán phức tạp (ổn định mái dốc, lan truyền ô nhiễm trong đất đá, phân tích cố kết).

SEEP/W tính tổng lưu lượng dòng chảy qua một hoặc nhiều mặt cắt thông qua các lưới.
Các tính năng
• Phân tích các kiểu bao gồm trạng thái ổn định giới hạn và không giới hạn lưu lượng, dòng chảy chuyển đổi, dòng 2-D trong một mặt cắt ngang hoặc theo bản vẽ hình chiếu, và dòng chảy đối xứng trên trục 3D.
• Các loại đường biên điều kiện bao gồm đầu vào, áp lực đầu vào, hoặc lưu lượng dòng chảy là một hằng số hay một hàm phụ thuộc thời gian; chịu áp lực; chuyển dòng như một chức năng của phần tính toán đầu vào; xem xét và điều chỉnh các điều kiện mặt thấm.
• Thể tích hàm lượng nước và khả năng dẫn nước có thể được ước tính từ các thông số cơ bản và kích thước hạt.
• Thời gian tương ứng để đảm bảo việc sử dụng các bước thời gian tối ưu trong việc lưu chuyển qua việc phân tích những thay đổi đột ngột trong điều kiện biên.
• Lưu lượng dòng phân định.
• Và nhiều tính năng khác.

Tích hợp các ứng dụng khác
• Phần tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng được tạo ra bởi SIGMA/W hoặc QUAKE/W.
• Áp lực nước lỗ rỗng dư được tạo ra bằng cách đặt tĩnh tải hoặc bằng các rung động trong một trận động đất có thể được đưa vào SEEP/W để nghiên cứu khoảng thời gian tiêu tán hết áp lực dư.
• Dùng áp lực nước lỗ rỗng SEEP/W trong SLOPE/W
• Sử dụng các yếu tố tính toán xác định áp lực nước lỗ rỗng hữu hạn trong SLOPE/W có thể để làm việc với với điều kiện bão hòa hoặc không bão hòa thất thường hoặc điều kiện áp lực nước lỗ thoáng qua trong phân tích ổn định. Ví dụ, bạn có thể phân tích những thay đổi độ cố kết từ từ như những thay đổi áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian.
• Sử dụng dữ liệu SEEP/W bên trong một mô hình CTRAN để vận chuyển chất gây ô nhiễm, hoặc một mô hình TEMP/W để phân tích truyền nhiệt đối lưu.

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, được phát triển hơn 40 năm qua (kể từ năm 1977), của hãng GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thực tế.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEOSLOPE, SEEP/W, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

Download phần mềm SEEP/W

GeoSlope Việt Nam https://geoslopevietnam.com
Báo giá phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Báo giá phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoStudio tại Việt Nam

COMMENTS

Contact Me on Zalo