Ảnh hưởng của mưa đối với sự ổn định mái dốc

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

Slope/W Tính ổn định trượt tường chắn bê tông
Bộ phần mềm GeoSlope
Phần mềm GeoStudio 2018
Phần mềm GEO SLOPE

Phần mềm GEO SLOPE

Bài nghiên cứu này tập trung tính toán sự thay đổi hệ số ổn định các mái dốc đất tàn tích, đồng nhất không bão hòa chịu tác dụng bởi nước mưa ngấm trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Mưa được xem như yếu tố kích hoạt làm phá hủy các mái dốc trượt tiềm năng. Nước mưa ngấm vào mái dốc làm tăng độ ẩm và áp lực nước lỗ rỗng âm; giảm độ hút dính và sức chống cắt trên mặt phá hủy. Vì vậy, mái dốc giảm tính ổn định có thể dẫn đến phá hủy. Bên cạnh cường độ mưa, tính thấm của đất là các yếu tố quan trọng thì các yếu tố về cấu tạo hình học mái dốc, mực nước ngầm ban đầu được xem là các yếu tố thứ yếu đối với sự ổn định của mái dốc. Một mô hình số ghép đôi phân tích thấm ổn định được sử dụng để mô phỏng thấm và ổn định mái dốc dưới các điều kiện môi trường đặc trưng như tính thấm, cường độ mưa và cấu tạo hình học mái dốc cho vùng nghiên cứu. Những mối quan hệ giữa hệ số an toàn và cường độ mưa, hệ số thấm, góc dốc, chiều cao mái dốc được rút ra nhằm hỗ trợ tốt cho việc quản lý tai biến trượt lở đất dưới ảnh hưởng của mưa.

Kết quả của sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng sau đó được sử dụng trong phân tích độ ổn định độ dốc để đánh giá thay đổi hệ số an toàn của độ dốc dưới
ảnh hưởng của mưa. Phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng để mô phỏng lưu lượng nước không ổn định trong độ dốc bằng mô-đun SEEP/W trong bộ phần mềm GeoStudio.

Sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng trong suốt thời gian mưa bắt nguồn từ thấm phân tích được tích hợp trong mô-đun SLOPE/W để phân tích độ ổn định độ dốc theo phương pháp Morgenstern-Price.

Download tài liệu nghiên cứu ảnh hưởng của mưa đối với sự ổn định mái dốc

https://drive.google.com/file/d/14nVMRsKQa0LAk09pd3m66_z2Upl7_8n4/view

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn dạng license, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

GeoSlope Việt Nam https://geoslopevietnam.com
Báo giá phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Báo giá phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoStudio tại Việt Nam

COMMENTS

Contact Me on Zalo