Tag: FB-PIER

Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6

Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6

The mission of the Bridge Software Institute (BSI) is to bridge the efforts of the research community and the transportation industry by providing sof ...
Giới thiệu về phần mềm FB-PIER

Giới thiệu về phần mềm FB-PIER

FB-MultiPier là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến có khả năng phân tích đồng thời nhiều trụ cầu nối với nhau qua các nhịp cầu. ...
FB-PIER tính toán móng cọc

FB-PIER tính toán móng cọc

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB-PIER trong tính toán móng cọc. ...
Phần mềm FB-Pier

Phần mềm FB-Pier

Phần mềm FB-PIER được nghiên cứu bởi Viện nghiên cứu phần mềm thiết kế cầu (Bridge Software Institute) - Trường Đại Học Florida của Mỹ, đây là một chư ...
4 / 4 POSTS
Contact Me on Zalo