Thiết kế bản mã chân cột bằng phần mềm PROKON

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được phát triển từ năm 1989.

Thiết kế cấu kiện tiết diện bất kỳ
Thiết kế tiết diện bê tông phần mềm PROKON
Thiết kế cột vách bê tông PROKON

PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết. Các phiên bản chương trình Prokon đầu tiên được phát triển vào những năm 1989, cho đến bây giờ đã được các kỹ sư sử dụng tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Bộ phần mềm được chia thành các modun, nhưng sức mạnh thực sự của phần mềm ở tính liên kết và tích hơp giữa phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.

Môđun Base Plate Design thiết kế bản mã chân cột chịu lực dọc mômen xiên. Cả hai trường hợp tăng cứng và không tăng cứng đều có thể được thiết kế. Bản chân cột đặt trên bê tông hoặc vữa và được giữ bởi các đinh tán. Bản vẽ chi tiết có được tạo để chỉnh sửa và in ấn sử dụng Prokon Drawing and Detailing System, Padds.

Base Plate Design

Base Plate Design

Tiêu chuẩn thiết kế
Phần mềm PROKON hỗ trợ các tiêu chuẩn sau:
– BS 5950 – 1990
– SABS 0162 – 1984
– SABS 0162 – 1993

Thiết kế
Liên kết bản mã được thiết kế hai lần, có hoặc không có sườn tăng cứng.

lien ket ban ma

Liên kết bản mã

Calcsheet
Thiết kế bản mã chân cột được tổng hợp lại để in ấn hoặc gửi đến Calcpad.

Thiết kế bản mã

Thiết kế bản mã

Tạo bản vẽ
Dựa trên dữ liệu nhập vào và kết quả thiết kế, những giá trị cần thiết được tính toán. Thay đổi giá trị để phù hợp với những yêu cầu đặc biệt của bạn.
Thông tin yêu cầu:
– Drawing file name: Tên của file bản vẽ Padds
– Drawing scale: tỷ lệ bản vẽ
– Connection properties: tính chất liên kết
– Plate thickness: Độ dày bản mã
– Stifferner size: Kích thước sườn tăng cứng

Base Plate Design Drawing

Base Plate Design Drawing

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn modun phần mềm Prokon, mua bản quyền phần mềm Prokon, liên hệ với chúng tôi, mobile: 0977 28 48 58

Download Hướng dẫn sử dụng phần mềm Prokon

PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.
Architecture Engineering Construction Collection IC
Bản quyền phần mềm PIPENET
PIPENET thiết kế phòng cháy
Bộ phần mềm GeoStudio
Phần mềm Geo Slope
GstarCAD

S11: Base Plate Design
Ver. 3.0.21 2017/04/21
Further fixes for FOS for Eurocode.
Ver. 3.0.20 2017/04/20
Fixed Bolt Layout Wizard errors for custom bolt configurations.
Fixed bug when saving.
Fixed FOS on Bolt Shear + Tension.
Ver. 3.0.19 2017/03/24
Rectangular Hollow Section with small radius problem fixed.
Ver. 3.0.18 2017/03/22
Column offset problem when using Frame Design Link, fixed .
Ver. 3.0.17 2017/03/03
Color selector fixed.
Ver. 3.0.16 2017/03/03
Save section coordinates to file. Duplicate custom section node weld error fixed.
Ver. 3.0.15 2017/02/13
Bolt tension and Compression improved.
Ver. 3.0.14 2017/02/10
Bolt tension and shear combination loading calcsheet equation improved.
Ver. 3.0.12 2017/01/13
Layout prediction corrected.
Ver. 3.0.11 2017/01/13
pen/Save errors corrected.
Ver. 3.0.10 2016/11/23
Bolt base plate interaction crash corrected.
Ver. 3.0.09 2016/11/21
Exception report corrected. Material properties improved input.
Ver. 3.0.08 2016/11/01
Maintenance release.
Ver. 3.0.07 2016/04/06
Compatibility problem with large fonts, fixed.
Ver. 3.0.06 2016/03/24
Exception report error corrected. Bolt in compression calculation error corrected.
Ver. 3.0.05 2016/03/14
Error list checks corrected. Examples improved. Bolt layout allowing for offset.
Ver. 3.0.04 2016/03/08
Occasional acces violations, fixed. Help files added. FOS concrete improved. Combination loads accepted. Column and BasePlate offset now allowed. Memory Leaks removed. Loads grid improved.
Ver. 3.0.03 2016/01/06
Occasional range check error during start up, fixed.
Ver. 3.0.02 2015/12/09
Help file updated.
Ver. 3.0.01 2015/12/09
Correction of licensing error introduced by maintenance release.
Ver. 3.0.00 2015/12/01
Major release.
Implemented new user interface library.
Ver. 2.6.05 2014/10/24
Occasional convergence problem fixed.
Ver. 2.6.04 2014/04/02
Underestimated weld size of negative moment – fixed.
Ver. 2.6.03 2014/01/20
Increased the number of supported load cases to 500.
Ver. 2.6.02 2013/06/26
Increased the number of supported load cases to 200.
Ver. 2.6.01 2013/03/04
Added drawing info to output file for use in Revit.
Ver. 2.6.00 2012/12/05
Maintenance release.
Ver. 2.5.05 2010/10/18
Occasional file access error fixed.
Ver. 2.5.04 2010/10/15
Occasional “List index out of bounds” error fixed.
Ver. 2.5.03 2010/08/16
Error messages shortened for visibility.
Ver. 2.5.02 2010/07/22
Corrected orientation of RHS columns stored in data file.
Ver. 2.5.01 2010/07/05
SANS10162-1 2005 added.
Ver. 2.5.00 2010/07/05
New Release.
Ver. 2.4.07 2010/06/15
Problem with section designation exceeding 11 characters fixed.
Ver. 2.4.06 2009/04/03
Loads table can now span multiple pages on calcsheet.
Ver. 2.4.05 2009/03/25
Max bolt diameter increased from 64 to 200mm.
Ver. 2.4.04 2009/03/20
Improvements to output drawing.
Ver. 2.4.03 2009/02/05
Problem fixed where program gets stuck in a loop if connection is overstressed.
Ver. 2.4.02 2008/09/18
Recompiled for compatibility with Linux servers.
Ver. 2.4.01 2008/04/01
Fixed display of scroll values on graphs.
Ver. 2.4.00 2008/03/25
Maintenance release.
Ver. 2.3.00 2007/03/12
Prokon Ver 2.3.00.
Ver. 2.2.04 2006/10/10
Corrected initialization of design code.
Ver. 2.2.03 2006/03/31
Forces underestimated under pur tension with no moments -fixed.
Ver. 2.2.02 2006/02/27
Error message re bolt distances fixed.
Ver. 2.2.01 2006/02/14
Added errors to error checking: bolts must lie well outside of column face – else configuration falls outside of assumptions used.
Ver. 2.2.00 2005/12/15
Version 2.2 released.
Ver. 2.1.00 2004/09/14
Maintenance release.
Ver. 2.0.06 2004/03/05
Bolt forces for stiffened and unstiffened cases were swapped on the output sketches.
Ver. 2.0.05 2004/02/04
Bolt forces on Calcsheets did not always match those on the design page if more than one load case was specified.
Ver. 2.0.04 2003/10/23
Bolt sizes were the same for 2,3 and 4 bolts.
Ver. 2.0.03 2003/10/07
Bolt forces on Right hand side showed 0 if moments were negative. Bolt sizes were OK.
Ver. 2.0.02 2003/10/06
Bolt force problem from version 2.0.01 still acurred in some instances – corrected.
Ver. 2.0.01 2003/09/23
Bolt forces on diagram were given per bolt – now total bolt force one one side is given for clarity.
In full tension, bolts sometimes gave value for 3 bolts/side for 2 bolts/side case.
Ver. 2.0.00 2003/08/05
New system library implemented. See Service Pack 2.0.00 for details.

COMMENTS