Tính toán lan truyền của chất ô nhiễm

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật của GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thực tế.

Phần mềm GeoStudio 2020
Hướng dẫn phần mềm Slope/W
Phần mềm GeoStudio 2018

Tính toán lan truyền của chất ô nhiễm trong đất là một vấn đề mới và khó không những ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới. Trong bài báo này, tác giả trình bày cơ sở lý thuyết và một quy trình tính toán lan truyền của chất ô nhiễm. Việc xác định các thông số đầu vào của bài toán lan truyền là rất khó khăn, vì vậy tác giả cũng đề xuất cách thức lựa chọn thông số đầu vào một cách đơn giản và dễ áp dụng trong điều kiện của Việt Nam. Một ví dụ minh họa cho quy trình tính cũng được trình bày trong báo cáo này.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều chương trình phần mềm dùng để tính toán sự lan truyền của chất ô nhiễm trong đất như: FeFlow, Geo-Slope, Modflow, Hydrus-2D, ChemFlux. Mặc dù vậy hầu hết những phần mềm này chỉ giải quyết được các bài toán cho đất bão hòa nước. Trong số những phần nói trên, phần mềm CTRAN/W của Geo-slope là phần mềm được phát triển từ lâu đời nhất và mạnh, đặc biệt khi giải quyết các bài toán có sự xuất hiện của đất không bão hòa. Do đặc thù của Việt Nam với 3/4 diện tích là đồi núi nên hầu hết các lớp đất trên bề mặt là ở trạng thái không bão hòa nước. Do vậy, tác giả đề xuất việc sử dụng bộ phần mềm của Geo-slope để giải quyết bài toán lan truyền của chất ô nhiễm trong đất.

Phần mềm CTRAN/W

Phần mềm CTRAN/W

Khi thực hiện tính toán dòng thấm của nước trong đất, cụ thể sử dụng phần mềm SEEP/W, chúng ta thường phải nhập các bộ số liệu sau: 1) Đường cong đặc trưng đất – nước cho từng lớp đất (quan hệ độ ẩm và lực hút dính); 2) Hàm hệ số thấm không bão hòa cho mỗi lớp đất (quan hệ hệ số thấm và lực hút dính). Có nhiều cách để xác định đường cong đặc trưng đất-nước và hàm hệ số thấm không bão hòa cho một loại đất. Thực tế cho thấy, việc thực hiện các thí nghiệm cho đất không bão hòa là hết sức khó khăn trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, vì vậy tác giả kiến nghị sử dụng đường cong thành phần hạt để xác định đường cong đặc trưng đất – nước và hàm hệ số thấm không bão hòa của đất (Hình 4). Quy trình này hoàn toàn có thể thực hiện được sử dụng phần mềm SEEP/W của công ty Geo-Slope, Canada.

Tải về tài liệu Tính toán lan truyền của chất ô nhiễm trong đất với điều kiện Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/0B9LOtZnKGMvOUjNmaGt6WkROWms/view

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật của GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thực tế

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn dạng license, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo