Tối ưu hóa thiết kế kết cấu thép

Nhóm nghiên cứu chúng tôi cung cấp dịch vụ tối ưu hóa thiết kế kết cấu thép.

Tối ưu trọng lượng khung thép cột đặc dàn vì kèo
Tối ưu hóa kết cấu thép

Tối ưu hóa kết cấu thép

Yêu cầu hỗ trợ tối ưu hóa kết cấu thép

Trong những thập kỷ qua, việc phân tích và tổng hợp các kết cấu đã có một bước phát triển đáng kể. Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) như là một công cụ mô phỏng được lập trình cho máy tính để nhanh chóng cho ra kết quả. Ngày nay, hầu hết các vấn đề trong cơ học kết cấu có thể được đánh giá bằng nhiều cách dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn FEM có sẵn trên thị trường.

Computer Aided Engineering (CAE) là cụm từ kỳ diệu trong cộng đồng các kỹ sư nghiên cứu mô phỏng, phân tích và xác minh biến dạng của các kết cấu được chỉ định. Khái niệm chính của CAE là liên kết các khả năng hùng mạnh của các công cụ mục đích đặc biệt:

Computer Aided Design (CAD) với kết hợp chia lưới thích ứng bao gồm quá trình tiền xử lý.
Nhiệm vụ trung tâm là mô phỏng chính xác, thực tế về hành vi cấu trúc bằng các mã phân tích FEM.
Cuối cùng, đáp ứng cấu trúc sẽ được chuẩn bị bởi các bộ xử lý, tức là các ô, danh sách, bảng và hình được sử dụng để giải thích các biến dạng, ứng suất, chế độ, nhiệt độ, v.v.

Over the last decades a growing interaction took place between analysis and synthesis of structures. The Finite Element Method (FEM) is an established simulation tool since fast computers have been available. Today almost all kinds of problems in structural mechanics can be evaluated by the many FEM-based codes which are available on the market.

Computer Aided Engineering (CAE) is the magic phrase in the community of engineers who have to simulate, analyze and verify the behaviour of specified structures. The main concept of CAE is to link the mighty capabilities of special purpose tools:

Computer Aided Design (CAD) with incorporated, adaptive meshing covers the preprocess.
The central task is the realistic, accurate simulation of the structures behaviour by FEM analysis codes.
Eventually, the structural response will be prepared by the postprocessors i.e. plots, lists, tables and figures are used to interpret the deformations, stresses, modes, temperatures etc.

Phần mềm tối ưu hóa thiết kế kết cấu thép
Phần mềm giảm khối lượng kết cấu thép
Phần mềm giảm khối lượng thiết kế nhà thép tiền chế
Giải pháp tối ưu hóa kết cấu thép
Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu
Thuật toán tối ưu hóa thiết kế kết cấu thép

Download

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo