Category: Phần mềm Bentley

Phần mềm Limcon thiết kế liên kết kết cấu thép

Phần mềm Limcon thiết kế liên kết kết cấu thép

Limcon là phần mềm thiết kế liên hết kết cấu thép có hiệu suất cao. Các loại kết nối bao gồm dầm tới cột, đầu giằng, mối nối thanh, neo vào bê tông và ...
Phần mềm Ram Connection

Phần mềm Ram Connection

Steel Connection Design Software - Phần mềm tính toán liên kết trong thiết kế kết cấu thép ...
Phần mềm STAAD.Pro 3D

Phần mềm STAAD.Pro 3D

Báo giá phần mềm STAAD.Pro 0977 28 48 58 ...
RAM Connection Column Base Plate design Biaxial

RAM Connection Column Base Plate design Biaxial

RAM Connection can be used stand alone or fully integrated with RAM Structural System, RAM Elements, and STAAD.Pro® for steel connection design. ...
6 / 6 POSTS
Contact Me on Zalo