License phần mềm FB-MultiPier

Sử dụng FB-Pier để tính toán thiết kế cho kết quả tương đối chính xác và tiện lợi trong quá trình sử dụng nhất là tính toán kết cấu móng cọc các loại

Giới thiệu về phần mềm FB-PIER
FB-PIER tính toán móng cọc
Phần mềm FB-Pier

Phần mềm FB-MultiPier

Phần mềm FB-MultiPier

Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính, mà đặc biệt là việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm chuyên dụng thì công việc mô hình hóa và phân tích kết cấu trở nên nhanh chóng và tương đối chính xác. Hiện có một số phần mềm phân tích tính toán kết cấu trụ, móng bệ cọc nổi tiếng như FB-Pier, Piling, Pracol, với FB-Pier có đặc điểm nổi bậc hơn các chương trình khác như: Khả năng mô hình hóa kết cấu, giao diện và tốc độ tính toán, nhập và xuất dữ liệu, khả năng phân tích. FB-Pier là phần mềm của Bridge Software Institute, Hoa Kỳ, chương trình phần mềm chỉ là công cụ phục vụ cho việc tính toán kết quả phân tích đúng hay sai phụ thuộc vào số liệu đầu vào trong quá trình mô hình hóa.

Phần mềm FB-MultiPier có hai dạng license là bản đơn và bản mạng.

License bản quyền phần mềm FB-MultiPier bản đơn được cài đặt để chạy trên máy tính đã được xác thực. Máy tính được xác nhận bởi nhà hãng BSI sau khi mua license.

License phần mềm FB-MultiPier bản mạng được sử dụng để cho phép chạy phần mềm trên nhiều người dùng chạy chương trình tại một thời điểm nhất định. Loại license bản quyền này yêu cầu file license phải được lưu trữ trên máy chủ mạng. Giấy phép mạng chỉ có thể được sử dụng bởi một vị trí địa lý (một văn phòng duy nhất).

Trong quá trình sử dụng phần mềm, nghười dùng có thể chuyển license sang một máy tính khác. Chạy chương trình phần mềm và chọn “Update Software License – Cập nhật Giấy phép Phần mềm” từ menu kéo xuống Điều khiển. Chọn “Transfer a License to a Different Computer – Chuyển Giấy phép sang Máy tính Khác” và làm các bước tiếp theo như hướng dẫn. Bạn phải liên hệ với BSI với mã loại bỏ đã tạo để kích hoạt giấy phép trên máy tính mới.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo