Ổn định trượt mái hạ lưu đập đất

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

Ổn định đập bê tông trọng lực
Hướng dẫn sử dụng modun Sigma/W
Phần mềm GeoStudio
Phần mềm SEEP/W

Phần mềm SEEP/W

Ghép đôi bài toán thấm qua đập đất ở ví dụ trước tính bằng Seep/w và module Slope/w, tiến hành kiểm tra trượt cho mái hạ lưu đập đất có kể đến dòng thấm trong thân đập. Slope/w có thể tính ổn định theo phương pháp cân bằng giới hạn hoặc phương pháp phần tử hữu hạn (ghép đôi với Sigma/w, Quake/w). Trong ví dụ này sử dụng phương pháp đơn giản của Janbu,Bishop. Kết quả hệ số an toàn nhỏ nhất Kminmin=1.929.

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

Download Slope/W

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: 0977 28 48 58

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn dạng license, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo