Ổn định trượt mái hạ lưu đập đất

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

Hướng dẫn phần mềm Slope/W
Tính toán lan truyền của chất ô nhiễm
Dòng thấm qua đập đất đá hỗn hợp
Phần mềm SEEP/W

Phần mềm SEEP/W

Ghép đôi bài toán thấm qua đập đất ở ví dụ trước tính bằng Seep/w và module Slope/w, tiến hành kiểm tra trượt cho mái hạ lưu đập đất có kể đến dòng thấm trong thân đập. Slope/w có thể tính ổn định theo phương pháp cân bằng giới hạn hoặc phương pháp phần tử hữu hạn (ghép đôi với Sigma/w, Quake/w). Trong ví dụ này sử dụng phương pháp đơn giản của Janbu,Bishop. Kết quả hệ số an toàn nhỏ nhất Kminmin=1.929.

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

Download Slope/W

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: 0977 28 48 58

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn dạng license, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo