/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Ổn định trượt mái hạ lưu đập đất

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

GeoStudio 2016 Beta
Tính toán lan truyền của chất ô nhiễm
GEO-SLOPE GeoStudio 2012

Ghép đôi bài toán thấm qua đập đất ở ví dụ trước tính bằng Seep/w và module Slope/w, tiến hành kiểm tra trượt cho mái hạ lưu đập đất có kể đến dòng thấm trong thân đập. Slope/w có thể tính ổn định theo phương pháp cân bằng giới hạn hoặc phương pháp phần tử hữu hạn (ghép đôi với Sigma/w, Quake/w). Trong ví dụ này sử dụng phương pháp đơn giản của Janbu,Bishop. Kết quả hệ số an toàn nhỏ nhất Kminmin=1.929.

Hình 1: Mô hình mặt cắt tính toán

Hình 1: Mô hình mặt cắt tính toán

Hình 2: Kết quả tính ổn định mái hạ lưu

Hình 2: Kết quả tính ổn định mái hạ lưu

Hình 3: Lưới tâm cung trượt (phóng to) và hệ số an toàn tương ứng

Hình 3: Lưới tâm cung trượt (phóng to) và hệ số an toàn tương ứng

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn.

Download Slope/W

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: 0977 28 48 58

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, SLOPE/W, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58
https://banquyensoftware.com/geo-slope/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0