Tag: csi-blog

CSiXRevit 2019

CSiXRevit 2019

CSiXRevit is a plugin for Autodesk Revit® that enables bi-directional data transfer to CSI Software products: SAP2000®, ETABS® and SAFE®. ...
Hướng dẫn thiết kế sàn bê tông cốt thép bằng phần mềm SAFE

Hướng dẫn thiết kế sàn bê tông cốt thép bằng phần mềm SAFE

Hiện nay, phần mềm SAFE chia làm 2 phiên bản Standard và Post-tensioning (P/T). Cả 2 phiên bản phần mềm SAFE đều có những đặc điểm chung ngoại trừ phầ ...
Tính toán vách cứng bê tông cốt thép tiết diện chữ C

Tính toán vách cứng bê tông cốt thép tiết diện chữ C

Phần mềm CSiCOL cung cấp công cụ Thiết kế nhanh và hướng dẫn người sử dụng từng bước, thông qua toàn bộ quá trình thiết kế của cột. Điều này làm cho v ...
3 / 3 POSTS
Contact Me on Zalo