CSiXRevit 2019

CSiXRevit is a plugin for Autodesk Revit® that enables bi-directional data transfer to CSI Software products: SAP2000®, ETABS® and SAFE®.

Download ebook Steel Design
Mastering Autodesk Revit 2018
Phần mềm Golden Software Grapher Tạo đồ thị 2D 3D

CSIXREVIT 2019

CSIXREVIT 2019


CSiXRevit is a plugin for Autodesk Revit® that enables bi-directional data transfer to CSI Software products: SAP2000®, ETABS® and SAFE®.

CSiXRevit supports four (4) main workflows of data transfer with Autodesk Revit®:

Exporting from Revit® to create a new CSI Software model.
Exporting from Revit® to update an existing CSI Software model.
Importing from CSI Software to create a new Revit® Model.
Importing from CSI Software to update an existing Revit® Model.
Users have full control over what model data gets transferred and how that data gets mapped to equivalent objects in either software.

CSiXRevit requires its own license to run.

Hãng Computers and Structures, Inc (CSI) vừa cho ra mắt công cụ CSiXRevit 2017 mới, liên kết cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa ETABS® / SAP2000 và Autodesk Revit® Structure. Cụ thể có 4 quy trình khác nhau trong việc trao đổi dữ liệu như sau:

Xuất từ Revit Structure để tạo ra mô hình trong ETABS/SAP2000
Xuất từ Revit Structure để cập nhật lên mô hình hiện ETABS hiện có
Nhập từ ETABS/SAP2000 để tạo ra một mô hình mới trong Revit Structure
Nhập từ ETABS để cập nhật lên mô hình Revit Structure hiện có.
CSiXRevit công cụ giao tiếp mạnh mẽ, cho phép tối đa hóa khả năng kết hợp giữa ETABS/SAP2000 và Revit® Structure.

CSiXRevit v2017.0 tương thích với ETABS (v13.1.1 và các phiên bản cao hơn), SAP2000 (v15.2.1 và các phiên bản cao hơn), SAFE 2014 (v14.0.0 và các phiên bản cao hơn), API của Autodesk Revit® 2017 Build 20160225_1515 (x64)

Download CSiXRevit 2017

Click to Download CSiXRevit 2017

CSiXRevit supports four (4) main workflows of data transfer with Autodesk Revit®:

Exporting from Revit® to create a new CSI Software model.
Exporting from Revit® to update an existing CSI Software model.
Importing from CSI Software to create a new Revit® Model.
Importing from CSI Software to update an existing Revit® Model.
Users have full control over what model data gets transferred and how that data gets mapped to equivalent objects in either software.

CSiXRevit requires its own license to run.

True Bi-directional Data Transfer with Revit®
Modeling
Structural modeling can be done in ETABS®, SAP2000®; or SAFE® or in Autodesk Revit® and then later be synched up.
Data Transfer
The user has full control over what model information will be transferred between CSI Software models and Autodesk Revit® models.
Intermediate Data Exchange
All CSI Products use the same intermediate data exchange file (.EXR) to control model data exchange.
Parametric Mapping
CSiXRevit will support both direct section mapping of standard steel sections and also parametric sections that have been defined in Revit®

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo