PDF Compressor Pro

There are lots of PDF files need to be copied, transferred or exchanged often on the Internet. However, scanned PDF documents are made from images and the file sizes are very large. It is not easy to send emails with large PDF attachments.

Phần mềm đọc file pdf
PDF Nitro Pro 12 Phần mềm chỉnh sửa file PDF
Tipard PDF Converter Platinum

PDF Compressor - Compress PDF Files Now

PDF Compressor – Compress PDF Files Now


PDF Compressor – tiện ích Windows giúp nén tệp PDF văn bản, tệp PDF đã quét và giảm kích thước tệp PDF từ >30 MB xuống chỉ còn 1 ~ 3 MB (Tỷ lệ nén: 10%) nhanh chóng và dễ dàng. Công cụ này cho phép người dùng thay đổi giá trị nén để có được kết quả và chất lượng nội dung được nén tốt hơn. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ chế độ hàng loạt và cho phép người dùng nén hàng trăm tài liệu PDF cùng một lúc.

Các tính năng chính:

● Nén PDF & giảm kích thước tệp PDF
● Tỷ lệ nén cao, an toàn
● Hỗ trợ scan cả hai loại PDF và văn bản PDF
● Giữ nguyên chất lượng và định dạng PDF
● Hỗ trợ thu nhỏ tệp PDF được bảo vệ
● Hỗ trợ chế độ hàng loạt
● không yếu cầu cài đặt Adobe Acrobat
● Nén tệp PDF cực nhanh.

Homepage: https://www.pdfcompressor.net/
Serial Key:


Download: https://www.pdfcompressor.net/down/pdfcompressor.exe

Tại sao tệp PDF nén vẫn lớn hoặc lớn hơn?
Văn bản PDF
Rất nhiều tệp PDF văn bản đã được nén sau khi tạo. Vì vậy, kích thước tập tin không thể giảm nữa.
PDF quét
Trước tiên, vui lòng kiểm tra xem các tệp PDF của bạn có được quét PDF hay không. Các tài liệu PDF được quét được tạo từ hình ảnh để chương trình có thể nén nó. Nếu các tệp PDF là PDF văn bản nhưng bạn chọn Loại PDF là PDF được quét, máy nén sẽ không hoạt động chính xác và làm cho các tệp lớn hơn trước.

Một lý do khác có thể là tệp PDF đã được nén. Khi tệp PDF đã được nén, bạn không thể nén nó hai lần.

Tại sao các trang PDF được nén lại bị mờ (PDF được quét)?

Vui lòng kiểm tra giá trị Chất lượng nén và DPI. Nếu hai giá trị này quá thấp, tệp PDF nén không thể giữ được chất lượng tốt. Cố gắng biến Chất lượng nén cao hơn 75% và đặt DPI thành 120.

Features
Reduce PDF File Size
Support Restricted PDF Files
Support Batch Mode
Keep the PDF Quality
No Need Adobe Acrobat Installed
Compress PDF Files Fast
Easy to Use

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

Contact Me on Zalo