Tag: Minitab Statistical Software

Minitab Biểu đồ Pareto

Minitab Biểu đồ Pareto

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
Minitab phần mềm cho Six Sigma

Minitab phần mềm cho Six Sigma

Minitab là một phần mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để phục vụ gi ...
Minitab trong thống kê môi trường

Minitab trong thống kê môi trường

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Min ...
Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm dành cho thống kế, nhưng có nhiều yêu cầu trong bài toán mà các phần mềm phổ thông không thực hiện đượ ...

Minitab or Excel

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. ...
Minitab mô tả dữ liệu định tính và định lượng

Minitab mô tả dữ liệu định tính và định lượng

Dữ liệu mà không có khái niệm thì mơ hồ. Khái niệm không có dữ liệu thì vô nghĩa. ...
Minitab phân tích thống kê

Minitab phân tích thống kê

Dữ liệu mà không có khái niệm thì mơ hồ. Khái niệm không có dữ liệu thì vô nghĩa. ...
7 / 7 POSTS