Tag: plaxis-blog

Plaxis là phần mềm chuyên phân tích các ứng xử của nền đất đối với công trình. ...
Phân tích ổn định hệ tường vây trong quá trình thi công hố đào sâu bằng mô hình Plaxis 3D. ...
Plaxis là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
Plaxis 3D 2016 là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
Ứng dụng phần mềm Plaxis giải quyết bài toán công trình đắp trên nền đất yếu. ...
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phần mềm trợ giúp tính toán các bài toán địa kỹ thuật này. Trong đó đặc biệt nổi bật lên có phần mềm Plaxis và Geo ...
6 / 6 POSTS