Tag: plaxis-blog

Tính toán ổn định taluy đắp nền đường bằng phần mềm Plaxis

Tính toán ổn định taluy đắp nền đường bằng phần mềm Plaxis

Plaxis là phần mềm chuyên phân tích các ứng xử của nền đất đối với công trình. ...
Thi công hố đào sâu Mô hình Plaxis 3D

Thi công hố đào sâu Mô hình Plaxis 3D

Phân tích ổn định hệ tường vây trong quá trình thi công hố đào sâu bằng mô hình Plaxis 3D. ...
Các mô hình toán của Plaxis

Các mô hình toán của Plaxis

Plaxis là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
Plaxis 3D tính năng mới

Plaxis 3D tính năng mới

Plaxis 3D 2016 là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế. ...
Công trình đắp trên nền đất yếu

Công trình đắp trên nền đất yếu

Ứng dụng phần mềm Plaxis giải quyết bài toán công trình đắp trên nền đất yếu. ...
Tính toán thiết kế công trình đắp trên nền đất yếu

Tính toán thiết kế công trình đắp trên nền đất yếu

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phần mềm trợ giúp tính toán các bài toán địa kỹ thuật này. Trong đó đặc biệt nổi bật lên có phần mềm Plaxis và Geo ...
6 / 6 POSTS