Phần mềm GeoStudio 2020

Tính năng mới

GEOSLOPE International Ltd. đã trình làng phần mềm GeoStudio 2020. Video trên này tóm tắt các tính năng mới và chức năng cải tiến của GeoStudio, bao gồm sản phẩm phần mềm mới nhất là, TEMP3D.

Ổn định trượt mái hạ lưu đập đất
Tính toán lan truyền của chất ô nhiễm
Dòng thấm qua đập đất đá hỗn hợp

New TEMP3D Analysis
TEMP3D có thể được thêm vào TEMP / W để mở khóa phân tích truyền nhiệt ba chiều. TEMP3D cung cấp các công cụ để thiết lập các mô hình bằng cách sử dụng quy trình công việc giống như phân tích TEMP / W và nhanh chóng tạo các hình học 3D đơn giản, đi kèm với các công cụ xây dựng mô hình 3D cơ bản. Cửa sổ thuộc tính cung cấp định nghĩa điều kiện vật liệu và ranh giới dễ dàng, lưới phần tử hữu hạn được tạo bằng một cú nhấp chuột và người dùng có thể dễ dàng diễn giải kết quả ba chiều với các đường viền, vectơ 3D, bề mặt đẳng cự và đồ thị.

GeoSlope 2020 New TEMP3D Analysis

GeoSlope 2020 New TEMP3D Analysis

Maccaferri S.p.A Reinforcement Library Now Available
The Maccaferri S.p.A reinforcement library has been added to SLOPE/W. Choose from a variety of product lines including Paralink GeoGrid, ParaGrid, ParaDrain GeoGrid, ParaWeb GeoGrid, and Terramesh. Over fifty product models are available. Select from a range of operating conditions including temperature, design life and pH. Given these specifications, the Tensile Capacity and Overall Reduction Factor are automatically defined. This functionality was developed in partnership with Maccaferri S.p.A to ensure accurate representation of their products.

Tensar Corporation Reinforcement Library Now Available
The Tensar Corporation UX Geogrid library is also available in SLOPE/W. The Tensile Capacity and Overall Reduction Factor are automatically defined based on selections for design life and backfill soil classification. The pullout coefficient is automatically populated and the interface shear angle is calculated based on the internal friction angle of the soil structure. This functionality was developed in partnership with Tensar Corporation to ensure accurate representation of their products.

Context Menu Added to Project Explorer
A context menu was added to the Project Explorer such that common commands can be easily accessed by right-clicking on an item in the list. These commands include Queue for Solve, Verify Analysis Branch, Add Geometry or Add Analysis, Delete, and Rename.

Export Functionality Expanded for Greater Integration
When a 2D geometry has 3D spatial information because it was a cross-section from BUILD3D or because it was imported from a DXF or DWG file, GeoStudio keeps the real world transformation information when exporting to a TIFF file format. This allows for better integration with programs like Leapfrog and AutoCAD, as the file can be directly imported into these programs with the correct three-dimensional location. In addition, display units are now used in GeoStudio for file import and export.

When a 2D geometry has 3D spatial information because it was a cross-section from BUILD3D or because it was imported from a DXF or DWG file, GeoStudio keeps the real world transformation information when exporting to a TIFF file format. This allows for better integration with programs like Leapfrog and AutoCAD, as the file can be directly imported into these programs with the correct three-dimensional location. In addition, display units are now used in GeoStudio for file import and export.

BUILD3D Enhancements
The 3D viewport was upgraded so materials and boundary conditions update when modified in the main GeoStudio window, and to allow for faster switching between analyses. The BUILD3D tool dialogues, toolbars, and icons were also updated.

3D Mesh Definition Expanded
Three-dimensional mesh constraints are now allowed on points for improved mesh refinement

Reinforcement Tables
Reinforcement tables may be displayed in the main GeoStudio window.

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, được phát triển hơn 40 năm qua (kể từ năm 1977), của hãng GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thực tế.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa dạng license, mua bản quyền phần mềm, GEO SLOPE, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

GeoSlope Việt Nam https://geoslopevietnam.com
Báo giá phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Báo giá phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Đào tạo phần mềm GeoStudio tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoSlope tại Việt Nam
Mua phần mềm GeoStudio tại Việt Nam

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo