The BIM Execution Plan for Architects

Mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình.

Microsoft Project Tips Weekly
Revit Tips Tricks and Troubleshooting
CAD and BIM Workflow for Areas in Facilities Management

BIM đã thay đổi cách các dự án kiến ​​trúc được giành và sản xuất. Kế hoạch thực hiện BIM (BIM-EP) là một tài liệu quan trọng để chuẩn hóa các thực hành BIM của tổ chức của bạn. Nó có thể giúp tăng chất lượng, tính nhất quán và kết quả của dự án, đồng thời cải thiện hiệu quả và khả năng đổi mới của nhóm bạn. Tìm hiểu cách phát triển Kế hoạch thực hiện BIM của riêng bạn bằng cách làm theo cùng với Megan Johnson, Giám đốc BIM tại ODELL Associates. Megan bắt đầu bằng cách giới thiệu các định nghĩa cơ bản về BIM và lý do tại sao ngành công nghiệp đã phát triển Kế hoạch thực hiện BIM. Sau đó, cô xem xét các chủ đề khác nhau cần được đề cập trong tài liệu của bạn: tiêu chuẩn để vẽ các sản phẩm, điều khiển và yêu cầu mô hình, định dạng tệp và thực tiễn tốt nhất cho đánh giá thiết kế và các cuộc họp phối hợp thiết kế, lên lịch và lập ngân sách, cho phép, v.v. Khóa học kết thúc với một cái nhìn về Kế hoạch thực hiện BIM mẫu, mà bạn có thể sử dụng làm mẫu cho tổ chức của riêng mình. Thêm vào đó, tìm hiểu cách ngăn chặn hồi tố hoặc retro-BIMing, một thói quen lãng phí khi cố gắng chuyển đổi các bản vẽ 2D thành các mô hình 3D sau thực tế.

Download


BIM has changed how architectural projects are won and produced. A BIM Execution Plan (BIM-EP) is a critical document for standardizing your organization’s BIM practices. It can help increase project quality, consistency, and results, while improving your team’s efficiency and ability to innovate. Learn how to develop your own BIM Execution Plan by following along with Megan Johnson, Director of BIM at ODELL Associates. Megan begins by introducing the basic definitions of BIM and why the industry has developed the BIM Execution Plan. She then reviews the different topics that should be covered in your documentation: standards for drawing deliverables, model controls and requirements, file formatting and best practices for the design review and design coordination meetings, scheduling and budgeting, permitting, and more. The course closes with a look at a sample BIM Execution Plan, which you can use as a template for your own organization. Plus, learn how to prevent retroactive or retro-BIMing—a wasteful practice of trying to transform 2D drawings into 3D models after the fact.

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo